VAMM Steel jatkaa ohutlevy-komponenttien, roottoreiden ja staattoreiden osien ja järjestelmätoimitusten tuotantoa Strömberg Parkissa Vaasassa

VAMM Steel perustettiin tammikuussa 2015. Tehtaan avainhenkilöt ostivat In Capin ohutlevy- ja staattori- ja roottorituotannon. —Osaamme ja uskomme tähän, toteaa VAMM Steelin toimitusjohtaja Vesa Tammela. Yrityksen palvelukseen siirtyi osaavien ja ammattitaitoisten työntekijöiden vuosikymmenten kokemus ja osaaminen ohutlevyjen työstöstä ja roottori- ja staattoriosienvalmistuksesta. VAMM Steelillä on asiakkaana useita globaaleja tai globaaleilla markkinoilla toimivia yrityksiä esim. ABB.

 

—Kokemus tarkoittaa käytännössä seuraavia asioita: asiakkaan speksien mukaan valmistettuja ja sovitun laatuisia tuotteita kilpailukykyiseen hintaan. Valmistamme ja valvomme valmistusprosesseja ja laatua tarkoin määriteltyjen laatuohjeiden mukaisesti, sanoo Vesa. Yritys on laatu- ja ympäristöauditoitu ISO 9001 ja ISO 14001 mukaan helmikuussa 2015.  Työntekijöillä on voimassa kaikki tarvittavat luokat esim. hitsaukseen. Tammelan mukaan valvonta ja ohjeiden noudattaminen pitää laadun sovitun mukaisena ja minimoi tuotannon poikkeamat. —Konkreettisena esimerkkinä voi mainita, että esim. edes teippien materiaaleja ei vaihdeta ilman lupaa. Valmistamme osia koneisiin ja laitteisiin ja niiden on oltava mahdollisimman toimintavarmoja. Pienen asian muuttaminen voi aiheuttaa ketjureaktion, josta seuraa hankaluuksia. Uskomme siihen, että tekemällä sovitusti, se on kokonaiskannattavuuden kannalta hyödyllisintä sekä asiakkaalle että meille.

 

VAMM Steelissä uskotaan automaatioon ja työntutkimuksen kautta saatavaan tuottavuuden parantumiseen. —Meidän tehtävänämme on valita tai suunnitella asiakkaalle kannattavin tapa valmistaa tuote. Teemme jatkuvasti omaa työntutkimusta, jonka avulla saadaan minimoitua turha työ ja saadaan materiaalit ja työt virtaamaan joutuisasti, sanoo VAMM Steelin kehitysjohtaja Mika Ikola. —Tässä bisneksessä on oleellista osata omasta takaa tuottavuuden parantaminen, summaa Ikola, jolla on vuosien kokemus työntutkimuksesta ja tehdaslayout-muutoksista.

 

Tavoitteena on kasvaa ja kehittyä omassa bisneksessä kansainvälisten asiakkaiden kanssa. —Laadun ja menetelmien jatkuva kehittäminen yhteistyössä asiakkaidemme kanssa on yksi tärkeimmistä painopistealueistamme. Näkemyksemme mukaan se on paras keino päästä parhaiden joukkoon ja luoda pitkäjänteisiä asiakassuhteita, summaa Vesa.