Nappisuoritus syntyy, kun oikeita asioita tehdään oikeaan aikaan

Mika Lylander on hyvin kartalla siitä, mitä VAMM Steelin Ohutlevy-yksikössä tapahtuu. Hän aloitti VAMM Steelilla toukokuussa 2019 ohutlevy-yksikön työnjohtajana. Hänellä on kokemusta ohutlevytuotteiden valmistamisesta jo parinkymmenen vuoden ajalta, joten ohutlevyn reiitys, taivutus, niittaus, leikkaus, kierteytys ja syväveto ovat hänelle tuttuja juttuja.

Lylander on toiminut esimiestehtävissä aiemminkin, joten henkilökunnan luotsaaminen hyvään työvireeseen ei tuota hänelle vaikeuksia. Työnjohdossa olevan henkilön pitää hahmottaa koko ketjun toiminta ja osata ohjata henkilökuntaa oikeaan suuntaan. Se, miten paljon työvaiheisiin voi kuluttaa aikaa, on olennaista työn sujuvuuden ja tuottavuuden kannalta.

—Esimiestyö vaatii silmää sekä kokonaisuuden hahmottamisen että henkilöstön osalta. Henkilökunnan kanssa pitää osata puhua samaa kieltä ja uskon, että minulta se onnistuu luontaisesti, Lylander kertoo.

Tietokoneohjelmoidutkin koneet tarvitsevat ihmistä

Nykyään ohutlevytuotteiden valmistuksessa lähes kaikki koneet ovat tietokoneohjelmoituja. Kaikkea koneetkaan eivät kuitenkaan tee, eli työssä tarvitaan myös tarkkuutta ja kuvienlukutaitoa. Vaikka töihin tulisi vastavalmistunut henkilö, perehdytyksessä joudutaan lähtemään liikkeelle lähes alusta asti. Käytäntö opettaa tekijäänsä parhaiten.

—Vaikka koneet tekevätkin varsinaisen työn, kuvienlukutaito on tärkeää. Kun työ tehdään heti alusta lähtien huolellisesti ja hyvin, loppukin sujuu mallikkaasti. Priima tulos syntyy tarkkuudesta ja oikeiden asioiden suorittamisesta oikeaan aikaan.

Rakennusalalla yrittäjänäkin välillä toiminut Lylander kehuu VAMM Steelin työyhteisöä ja toteaa, että myös asianmukaisilla työtiloilla ja toimivilla koneilla on suuri merkitys työssä viihtyvyyteen.

Kun tehdastyöt ovat työviikon osalta ohi, Vaasassa syntynyt ja koulut käynyt Lylander suuntaa tiensä vapaa-ajalla mökille Vaasan saaristoon.