Työntutkimus ja tuotannon kehitys

Työntutkimuksen ja sen perusteella tehtyjen muutosten avulla huomattavasti parempi tuottavuus

 

Tuottavasta vielä tuottavammaksi.

 

Työntutkimuksen tarkoituksena on parantaa työn tuottavuutta. Työntutkimustulosten pohjalta voidaan kehittää työn tuottavuuden lisäksi esimerkiksi tuotteen laatua, työoloja, työvälineiden käyttöä, ergonomiaa jne. Ihmisten lisäksi työntutkimuksella voidaan mitata koneiden käyntiaikaa ja seisokkeja, sekä työvälineiden tehokkuutta. Työntutkimuksen myötä työyhteisö voi paremmin ymmärtää olemassa olevia työkäytäntöjään ja voi kehittää niitä tavoitteiden mukaisesti.

 

Käytämme yhtenä tutkimusmenetelmänä liikeaikatutkimusta, jossa eri liikkeiden tekemiselle on määritelty vakiojat. Näin ollen työntutkimusta tehdessä on merkityksetöntä, kuinka nopeasti koehenkilö suorittaa eri vaiheet. Tärkeintä on, että työnkuvaukseen kirjataan tarkka selostus työn eri vaiheista. Tästä saadaan työn suoritusaika, joka täysin harjaantuneella työntekijällä kuluu hänen työskennellessään normaalijoutuisuudella.

 

Kokemuksemme perusteella voimme todeta, että työntutkimuksen perusteella tehdyt muutokset vähentävät keskimäärin 20-50 % työhön käytettyä aikaa sellaisissa yrityksissä, joissa työntutkimusta ei ole aiemmin tehty. Tämä tarkoittaa merkittäviä säästöjä vuositasolla.

 

Olemme tehneet vuosien aikana useita työpiste- ja tehdaslayout-suunnitelmia. Kokemuksemme perusteella näemme jo osan muutostarpeista katsomalla prosessin kerran läpi. Myös työntekijöillä on usein oikean suuntaisia ajatuksia prosessin kehittämisestä. Parantamalla työpaikan toimivuutta usein myös ergonomia paranee. Tämä vähentää turhia sairauspoissaoloja ja monesti myös työmotivaatio paranee, kun työpiste muuttuu mielekkäämmäksi.

 

Työntutkimus ja tuotannon kehitys asioissa ota yhteyttä asiantuntijaamme Mika Ikolaan ja kysy lisää!

Yhteyshenkilömme asiassa

Mika Ikola

Kehitys- ja tuotantojohtaja

puh. +358 50 441 3395

email. mika.ikola(a)vammsteel.fi